Amonestación para Bidimbou, número 18 de Congo. Falta cometida por Congo, Bidimbou derriba a Guzmán. Amonestación para Guzmán, número 3 de México.